Cenník kosenia

PARKOVÝ TRÁVNIK - maximálna výška trávy 10cm
Sklon terénu do 15°
0,039 €/m²
Sklon terénu nad 15°
0,047 €/ m²
LÚČNY PORAST - maximálna výška trávy 35cm
Sklon terénu do 15°
0,077 €/ m²
Sklon terénu nad 15°
0,099 €/ m²
RUDERÁLNY PORAST (RUMOVISKÁ)
Sklon terénu do 15°
0,29 €/ m²
Sklon terénu nad 15°
0,39 €/ m²

Uvedené ceny sú vrátane 20% DPH.

Ceny ostatných služieb sa stanovujú po bezplatnej obhliadke.

Uvedené ceny sú orientačné, konečné ceny budú stanovené po obhliadke terénu a vzájomnej dohode.